מפת אפריקה 

(עמוד 32 באלבום)

collage_image
280-288. מפת אפריקה